Szczegóły szkolenia
Zapoznaj się z podstawowymi informacjami
UWAGA

Jest to ostatnie szkolenie, na którym poruszymy również temat Systemu Oceny Wydarzeń Edukacyjnych (SOWE) przed zakończeniem okresu przejściowego z dniem 30.06.2021r

TERMIN

7-8.06.2021 roku. Początek dnia szkoleniowego o 16.00

FORMUŁA

Wykłady on-line połączone z testem podsumowującym webinarium

UCZESTNICTWO

Dowolne urządzenie mobilne: komputer, laptop, tablet, telefon

PUNKTY EDUKACYJNE

Zarówno miękkie i twarde (dla osób, które wypełnią test)

Projekt szkoleniowy DiagKompas 2 to panel praktycznej i niezbędnej wiedzy w zakresie prawa, administracji oraz compliance”

Wykładowcy webinarium
Poznaj prelegentów konferencji
Dyrektor Generalny MedTech Polska
Adwokat, Kancelaria Tomasik Jaworski
Radca prawny, Kancelaria Tomasik Jaworski
Program naukowy
DZIEŃ I
 • 7 czerwca 2021 16.15-17.00
  Zarys otoczenia regulacyjnego w kontekście wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

  Trendy w zakresie etyki biznesu i podstawowe ograniczenia prawne (zakaz przyjmowania niedozwolonych korzyści przez osoby pełniące funkcje publiczne, itd.)
  • Kluczowe informacje nt. Kodeksu Etyki MedTech PL – podstawowe zasady i wymogi w relacjach na linii dostawcy produktów – diagności / świadczeniodawcy,
  • Szczególne mechanizmy zapewniające transparentność i zgodność działań z Kodeksem Etyki MedTech PL (ujawnianie udzielanych grantów, system CVS, itd.)

 • 7 czerwca 2021 17.00-17.45
  Udział diagnosty laboratoryjnego w wydarzeniach naukowych i prezentacjach produktowych

  Wydarzenia edukacyjne i szkolenia z procedur – wymogi, w tym dozwolone przejawy gościnności
  • Wydarzenia i prezentacje produktowe organizowane przez firmy - zasady i obowiązek informacyjny
  • Ocena wydarzeń krajowych i międzynarodowych na terenie Polski - kryteria (w tym dot. lokalizacji, adresatów, tematyki i czasu trwania) oraz "vetting system" CVS oraz SOWE

 • 7 czerwca 2021 17.45-17.55
  Przerwa
 • 7 czerwca 2021 17.55-18.40
  Compliance – case study: reklama kierowana do diagnostów vs granty vs działania charytatywne – kryteria odróżnienia

  • Przedmioty promocyjne („upominki”)
  • Produkty demonstracyjne
  • Próbki
  • Granty
  • Darowizny
  • Inne formy działań o charakterze „wartościowym” [np. użyczenie sprzętu]
  • Ujawnianie udzielanych i

 • 7 czerwca 2021 18.40-19.25
  Umowy zawierane przez diagnostów i HCOs w świetle postanowień Kodeksu MedTech PL

  • Umowy cywilnoprawne zawierane przez HCOs / HCPs z dostawcami produktów i zasady godziwej wartości rynkowej (FMV)
  • Finansowanie udziału HCPs w wydarzeniach naukowych zgodne z kodeksem MedTech PL a postanowienia SIWZ dot. szkoleń
  • Granty edukacyjne i wymóg ich całkowitej niezależności od przetargów

 • 7 czerwca 2021 19.25-20.00
  Test wiedzy
DZIEŃ II
 • 8 czerwca 2021 16.00-17.30
  Przebieg postępowania przetargowego w nowym Prawie zamówień publicznych w kontekście diagnostyki laboratoryjnej

  • Podstawowe zasady nowego Prawa Zamówień Publicznych
  • Planowanie postępowania przetargowego
  • Modelowy przebieg postępowania przetargowego – w przetargach o wartości powyżej progów
  UE i przetargach krajowych

 • 8 czerwca 2021 17.30-17.40
  Przerwa
 • 8 czerwca 2021 17.40-18.25
  Przejrzystość i unikanie konfliktu interesów w postępowaniu przetargowym

  • Komunikacja między wykonawcą a zamawiającym – w postępowaniu przetargowym i poza nim

 • 8 czerwca 2021 18.25-19.10
  Zawieranie i wykonywanie umów w nowym Prawie zamówień publicznych w kontekście diagnostyki laboratoryjnej

  • Zrównoważenie pozycji stron w umowach o zamówienia publiczne - klauzule obowiązkowe i zakazane
  • Kary umowne
  • Aneksowanie umów – kiedy i w jakim zakresie dopuszczalne
  • Polubowne rozwiązywanie sporów w nowym PZP

 • 8 czerwca 2021 19.10-20.00
  Test wiedzy, ankieta i zakończenie szkolenia
Organizator szkolenia
Patronat
2
Dni
4
Wykładowcy
6
Godziny
7
Tematy
1500
Uczestnicy
Elementy techniczne

Wymagania techniczne
Warunkiem wzięcia udziału w webinarium jest rejestracja poprzez formularz.
Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zapewnienia technicznych warunków do odbioru transmisji online (bezpieczne i szybkie łącze internetowe, głośniki lub słuchawki oraz urządzenie mobilne lub sprzęt komputerowy)
Wymagania przeglądarki internetowej: optymalną formą jest korzystanie z najaktualniejszych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.
Jakość transmisji będzie zależna od prędkości Internetu, jaką dysponuje uczestnik. Podczas transmisji obraz jak i dźwięk dostosują się automatycznie do rozdzielczości Full HD 1080p. Istnieje możliwość ustawienia jakości ręcznie poprzez ikonkę na pasku playera Vimeo.
Minimalna zalecana stabilna prędkość połączenia internetowego wynosi 4 Mbps (megabity/s). Zalecana stabilna prędkość połączenia internetowego wynosi 6 Mbps (megabity/s) i więcej. Prędkość połączenia można sprawdzić na stronie www.speedtest.net

Regulamin
Organizator wyśle na podany przy rejestracji adres e-mail oraz numer telefonu link do transmisji. W oknie transmisji należy podać adres mailowy oraz imię z nazwiskiem.
Zaproszenie z linkiem do transmisji zostanie wysłane na 2 dni przed rozpoczęciem transmisji za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz sms.
Tylko zarejestrowany uczestnik ma dostęp do transmisji.

Informacja prawna
Organizator i wykładowcy nie zezwalają na nagrywanie webinarium przez uczestników. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie ochrony wizerunku oraz kodeksu cywilnego w zakresie ochrony dóbr osobistych. Art. 81 ustawy o prawie autorskim stanowi, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Każda forma nagrania i publikowania webinarium, w tym wizerunku prowadzących spotka się z konsekwencjami prawnymi.

MedTech Polska

ul. Wiejska 7 lok. 15, 00-480 Warszawa
Najnowsze komentarze
  Archiwa
  Kategorie
  • Brak kategorii
  Latest Posts
  Event Search

  You should choose a search result page. You can choose the page from the Theme Options > Events > Event Search Results Page option.

  Ads